Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van een product of dienst die door u op de website PAPERLOVESTORIES.nl is besteld. Door akkoord te gaan met het bestellen van een product of dienst, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en contracten die door ons zijn of worden gemaakt voor de verkoop en levering van producten en diensten. Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, betekent dit in elk geval uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beweert uw rechten te beperken die voortvloeien uit de Nederlandse wetgeving (inclusief het recht om erop te staan ​​dat goederen en diensten die u bij ons koopt, moeten overeenkomen met hun beschrijving, geschikt moeten zijn voor hun doel en van bevredigende kwaliteit moeten zijn).

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele afzonderlijke voorwaarden die door u worden voorgesteld. Alle voorwaarden die u indient, voorstelt of opgeeft in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, schriftelijk, per e-mail of mondeling, worden uitdrukkelijk afgeweken en uitgesloten.

Geen andere voorwaarden of wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn bindend tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door ons. We behouden ons het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze site geplaatst. Voortgezet gebruik van de site wordt echter beschouwd als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.

Als u via onze site een bestelling bij ons wilt plaatsen, moet u ouder zijn dan achttien (18) jaar en een geldige creditcard of betaalpas hebben die is uitgegeven door een bank die aangesloten is bij IDEAL betaalservices. .

Wanneer u een bestelling plaatst, dient u de instructies op de site te volgen over hoe u uw bestelling kunt maken en hoe u uw toekomstige bestelling kunt wijzigen voordat u deze via de site bij ons indient.

Ongeacht een eerdere prijs die u hebt gezien of gehoord, krijgt u, zodra u een product of service selecteert die u wilt bestellen, de kosten die u moet betalen en worden deze op de site getoond of verteld. Evenals bezorgkosten indien van toepassing. Tenzij anders bepaald op de site, zijn alle kosten in euro’s. Onder voorbehoud van onderstaande clausule is dit het totaal dat u betaalt voor de ontvangst van het bestelde product of de service.


U moet het product of de service volledig betalen op het moment van bestellen door ons uw creditcard- of bankpasgegevens te verstrekken van een voor ons aanvaardbare creditcard- of bankmaatschappij. Als alternatief kunt u betalen met elke methode waarvan we hebben gezegd dat deze voor ons acceptabel is, waaronder Paypal. maar in elk geval zijn we niet verplicht te leveren voordat we de volledige betaling hebben ontvangen.  Als u om details van een betaalkaart wordt gevraagd, moet u volledig gerechtigd zijn om die kaart en de bijbehorende bankrekening te gebruiken. De kaart of rekening moet voldoende saldo hebben om de voorgestelde betaling aan ons te dekken. U verbindt zich ertoe en garandeert dat alle gegevens die u ons verstrekt om het product of de dienst bij ons te kopen, correct zijn, dat de creditcard of betaalpas, of de account of andere betaalmethode die u gebruikt, van u is en dat er voldoende fondsen of kredietfaciliteiten om de kosten van het Product of de Dienst te dekken. We behouden ons het recht voor om validatie van uw betalingsgegevens te verkrijgen voordat we u het Product of de Service aanbieden. Wanneer u een bestelling plaatst op de site, gaat u ermee akkoord dat u dit doet onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden die gelden op de datum waarop u uw bestelling indient. Elke keer dat u uw bestelling plaatst, bent u verantwoordelijk voor het controleren van de nieuwste voorwaarden. Uw bestelling blijft geldig als een aanbieding totdat we onze orderbevestiging / belastingfactuur afgeven of, indien eerder, wanneer we uw bericht ontvangen dat uw bestelling intrekt.

We zijn niet verplicht om het Product of de Service aan u te leveren totdat we uw bestelling hebben geaccepteerd. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat we uw bestelling accepteren, is een e-mail over uw bestelling door ons louter informatief en vormt dit geen bevestiging van bestelling. We kunnen naar eigen inzicht weigeren om een ​​order van u te accepteren. Dit kan het geval zijn in het geval van onbeschikbaarheid, ondercapaciteit of  indien de foto’s van onvoldoende kwaliteit om omvang zijn om het door ons aangeboden product te maken. , te accepteren of we kunnen u een alternatief Product of Service aanbieden (in welk geval we u kunnen vragen om uw Order opnieuw in te dienen). We doen erg ons best om ervoor te zorgen dat de aan u gegeven prijs correct is, maar de prijs van uw bestelling moet door ons worden gevalideerd als onderdeel van onze acceptatieprocedure. Als de prijs voor de bestelling verandert voordat we uw bestelling accepteren, zullen we contact met u opnemen en u vragen om te bevestigen dat u wilt doorgaan tegen de gewijzigde prijs. Een contract heeft alleen betrekking op die producten of diensten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de orderbevestiging. We zijn niet verplicht om andere producten of diensten te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling totdat we een orderbevestiging met betrekking tot die producten of diensten hebben verzonden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de door u aangeleverde informatie, zoals naam, contact- en betaalgegevens. Mocht deze veranderen dan dient u ons op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.  We behouden ons het recht voor om kopieën van uw bestelling en product te bewaren ten behoeve van marketing, inclusief, maar niet beperkt tot, vertoning op bruiloftsbeurzen, verzending naar potentiële klanten en groothandelaren en voor algemeen (online) marketing- en promotioneel gebruik. Uw bestelling plaatst een impliciete goedkeuring van deze voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen via onze site, bevestigt u expliciet uw status als eigenaar van het auteursrecht van de uw trouwfoto’s. Omdat PAPER LOVE STORIES geen auteursrecht bezit op geleverde foto’s, bieden wij geen bewerkingsservice en ontwerpen en produceren wij alleen producten die de foto’s gebruiken zoals deze door u of uw fotograaf zijn geleverd. Hiertoe moet de ontevredenheid over elk aspect van foto’s aan de fotograaf worden uitgesproken, en niet aan PAPER LOVE STORIES.

In het geval dat u er schriftelijk mee hebt ingestemd dat de fotograaf het auteursrecht behoudt, is het uw plicht om de fotograaf te garanderen dat het door PAPER LOVE STORIES gecreëerde product alleen voor privé- of huishoudelijke doeleinden zal zijn.
Bovendien moet u ons hiervan op de hoogte stellen, omdat dit ons beperkt  om uw product te gebruiken voor marketing doeleinden.

We streven ernaar om het Product of de Diensten aan u te leveren op de plaats die u in uw bestelling heeft aangevraagd. We streven ernaar om binnen de door ons aangegeven tijd te leveren op het moment van uw bestelling (en bijgewerkt in de bevestiging van de bestelling), maar we kunnen geen exacte datum beloven wanneer u uw bestelling plaatst of bij de bevestiging van de bestelling. Ons standaardbeleid is om uw product binnen 30 werkdagen te leveren vanaf de datum van elke bestelling die we accepteren, maar we kunnen geen vaste leverdata garanderen. We zullen proberen u te laten weten als we verwachten dat we niet in staat zijn om onze geschatte leverdatum te halen, maar, voor zover wettelijk toegestaan, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade, kosten of uitgaven voortkomend uit late levering. Bij levering van het product of de diensten moet u tekenen voor ontvangst. U stemt ermee in het Product of de Diensten te inspecteren op duidelijke fouten, defecten of schade voordat u tekent.  U kunt via de gekozen koeriersdienst gedurende het leverproces via de track and trace code toestemming geven om het product zonder ondertekening achter te laten op een plek naar keuze, of op een alternatief adres te leveren. In dergelijke omstandigheden begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij en onze koeriers worden vrij gewaard van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geleverde en onbeheerde bestellingen en dat deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan u worden overgedragen bij aflevering.
Houd er rekening mee dat we op sommige locaties mogelijk niet kunnen bezorgen. Als dit het geval is, zullen wij u informeren met behulp van de contactgegevens die u ons verstrekt wanneer u uw bestelling plaatst en regelen dat de bestelling wordt geannuleerd of wordt afgeleverd op een alternatief afleveradres. Wij leveren in onze standaard verpakking. Voor elke speciale verpakking die door u wordt aangevraagd, gelden extra kosten. Tenzij anders aangegeven, gaat elk risico in het product of de dienst bij levering over op u.  Vanaf dit moment zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging van het Product of de Service. U moet voorzichtig zijn bij het openen van het product om het niet te beschadigen, met name wanneer u scherpe instrumenten gebruikt. U zult ervoor zorgen dat u klaar bent voor veilige ontvangst van het product zonder onnodige vertraging en op elk tijdstip dat redelijkerwijs door ons wordt gespecificeerd.

Als u niet beschikbaar bent om af te nemen of af te halen, kunnen we een kaart achterlaten met instructies voor aflevering of afhalen bij de koerier. Als de levering of verzameling wordt vertraagd door uw onredelijke weigering om de levering te accepteren of als u niet (binnen twee weken na onze eerste poging om het product aan u te leveren) de levering accepteert of het product van de koerier afhaalt, kunnen we (zonder invloed te hebben op andere rechten of rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar zijn) doen een of beide van de volgende handelingen: 1.     u kosten in rekening brengen voor onze redelijke opslagkosten en andere kosten die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt en dienen te worden gemaakt om het product alsnog aan u te leveren; of, in het geval van een losse sample, coupon of ander soortig product dat geen maatwerk betreft:2.     het Product niet langer beschikbaar stellen voor levering of afhaling en u op de hoogte brengen dat wij het toepasselijke Contract onmiddellijk annuleren, in welk geval wij aan u of uw creditcardmaatschappij het geld terugbetalen dat al aan ons is betaald onder de toepasselijke Contract, minus onze redelijke administratiekosten (inclusief voor pogingen om het Product te leveren en vervolgens terug te sturen, en eventuele opslagkosten zoals bepaald in clausule 1 hierboven). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten voldoende en geschikt zijn voor uw doeleinden en voldoen aan uw individuele vereisten. We garanderen niet dat de producten aan uw individuele vereisten voldoen. U erkent dat de producten standaard zijn en niet op maat zijn gemaakt om te voldoen aan eventuele specifieke vereisten die u heeft.

We kunnen een contract annuleren als het product of de service om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Als dit het geval is, zullen we u op de hoogte stellen en elke betaling die u heeft gedaan terugsturen. Meestal betalen we geld terug dat we van u hebben ontvangen via dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om het product te betalen.

Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact op met onze klantenservice via info@paperlovestories.nl.  Er kunnen annuleringskosten van toepassing zijn. Nadat, een bestelling is verzonden, of, in geval van maatwerk, de productie is gestart, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd en moet het artikel in plaats daarvan worden geretourneerd aan het bedrijf volgens de richtlijnen van de klantenservice. 8. GEBREKEN Wij garanderen dat:1. het product onbeschadigd wordt geleverd in de bestelde hoeveelheden; en2. het ontwerp zal voldoen aan de laatste gepubliceerde preview waarop u per e-mail akkoord op heeft gegeven.   Het door ons geleverde product is bedoeld om strikt te worden gebruikt voor doeleinden zoals in de productomschrijving op de website.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het product strikt in overeenstemming met die instructies gebruikt. Belangrijk is dat deze instructies en informatie vermelden dat onze producten worden afgedrukt op niet-gecoate papiersoorten en dat als zodanig blootstelling aan vloeistof inkt doet lopen. Bovendien omvatten inktstrepen na opening normale slijtage. We proberen heel hard om producten in uitstekende staat te leveren. Als u ons echter vertelt dat het product defect is, stemt u ermee in om het product in zijn huidige staat beschikbaar te houden voor ons om het binnen een redelijke termijn te inspecteren. Om u oplossingen te bieden voor een defect product, hebben we mogelijk uw hulp nodig en zorgen we voor snelle verstrekking van bepaalde informatie over het product, waaronder:1. u specificeert met redelijk detail de manier waarop wordt beweerd dat het product beschadigd of defect is; en2. u ons het leveringsnotanummer en alle andere informatie verstrekt die wij redelijkerwijs nodig hebben. Als u wilt dat wij het product repareren, vervangen of terugbetalen voor zover het voldoet aan het toepasselijke contract en we constateren dat het product:1. misbruikt, misbruikt of onderworpen aan verwaarlozing, onjuiste of onvoldoende zorg, onzorgvuldigheid, schade of abnormale omstandigheden; of2. betrokken geweest bij een ongeval of schade veroorzaakt door een onjuiste poging tot wijziging of reparatie; of3. behandeld of gebruikt in strijd met onze of de instructies van de fabrikant voor het Product; of4. verslechterd door normale slijtage, na levering door ons, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten om u niet te repareren, te vervangen of terug te betalen voor het product en / of kunnen we van u verlangen dat u alle redelijke transport- en servicekosten betaalt tegen onze huidige standaardkosten en -kosten en brengen dit in rekening op uw creditcard of betaalpas, of de betalingsgegevens die u aan ons hebt verstrekt toen u uw bestelling plaatste, en, voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen, aansprakelijkheden , kosten, schade, kosten of uitgaven als gevolg.

Wij garanderen dat:1. het product onbeschadigd wordt geleverd in de bestelde hoeveelheden; en2. het ontwerp zal voldoen aan de laatste gepubliceerde preview waarop u per e-mail akkoord op heeft gegeven.   Het door ons geleverde product is bedoeld om strikt te worden gebruikt voor doeleinden zoals in de productomschrijving op de website.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het product strikt in overeenstemming met die instructies gebruikt. Belangrijk is dat deze instructies en informatie vermelden dat onze producten worden afgedrukt op niet-gecoate papiersoorten en dat als zodanig blootstelling aan vloeistof inkt doet lopen. Bovendien omvatten inktstrepen na opening normale slijtage. We proberen heel hard om producten in uitstekende staat te leveren. Als u ons echter vertelt dat het product defect is, stemt u ermee in om het product in zijn huidige staat beschikbaar te houden voor ons om het binnen een redelijke termijn te inspecteren. Om u oplossingen te bieden voor een defect product, hebben we mogelijk uw hulp nodig en zorgen we voor snelle verstrekking van bepaalde informatie over het product, waaronder:1. u specificeert met redelijk detail de manier waarop wordt beweerd dat het product beschadigd of defect is; en2. u ons het leveringsnotanummer en alle andere informatie verstrekt die wij redelijkerwijs nodig hebben. Als u wilt dat wij het product repareren, vervangen of terugbetalen voor zover het voldoet aan het toepasselijke contract en we constateren dat het product:1. misbruikt, misbruikt of onderworpen aan verwaarlozing, onjuiste of onvoldoende zorg, onzorgvuldigheid, schade of abnormale omstandigheden; of2. betrokken geweest bij een ongeval of schade veroorzaakt door een onjuiste poging tot wijziging of reparatie; of3. behandeld of gebruikt in strijd met onze of de instructies van de fabrikant voor het Product; of4. verslechterd door normale slijtage, na levering door ons, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten om u niet te repareren, te vervangen of terug te betalen voor het product en / of kunnen we van u verlangen dat u alle redelijke transport- en servicekosten betaalt tegen onze huidige standaardkosten en -kosten en brengen dit in rekening op uw creditcard of betaalpas, of de betalingsgegevens die u aan ons hebt verstrekt toen u uw bestelling plaatste, en, voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen, aansprakelijkheden , kosten, schade, kosten of uitgaven als gevolg.

Deze clausule 9 prevaleert boven alle andere clausules en beschrijft onze volledige aansprakelijkheid en uw enige en exclusieve rechtsmiddelen voor:

1. de uitvoering, niet-uitvoering, vermeende prestatie of vertraging in de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of een Contract of de Site (of een deel ervan of deze); of

2. anders met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het aangaan of uitvoeren van deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan onze aansprakelijkheid voor het volgende uitsluiten of beperken:1.     fraude;2.     overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze plichtsverzuim;3.     elke schending van de wettelijke verplichtingen; of4.     enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving; of5.     uw wettelijke rechten als consument. Bij het uitvoeren van enige van de verplichting onder deze Algemene Voorwaarden, is onze enige plicht om redelijke zorg en vaardigheid uit te oefenen. Onder voorbehoud van clausule 9.2:1.     wij garanderen niet en sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor het doel of wettigheid van alle informatie die via de site wordt geopend; en2.     We sluiten alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook uit voor de verzending of ontvangst of het niet verzenden of ontvangen van materiaal van welke aard dan ook; en3.     u moet niet vertrouwen op enige informatie waartoe u toegang hebt via de site om een ​​aankoopbeslissing te nemen – u moet uw eigen vragen stellen voordat u uw eigen mening vormt en op basis van dergelijke informatie actie onderneemt. Tenzij anders bepaald in clausules 9.2, accepteren en sluiten we geen enkele andere aansprakelijkheid voor schending van plicht uit dan enige dergelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Behalve zoals bepaald in artikel 9.2, zijn wij niet aansprakelijk voor: 1. omzetverlies;2. verlies van werkelijke of verwachte winst;3. verlies van contracten;4. verlies van het gebruik van geld;5. verlies van verwachte besparingen;6. bedrijfsverlies;7. verlies van bedrijfstijd;8. verlies van kansen;9. verlies van goodwill;10. verlies van reputatie;11. verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; of12. enige indirecte of gevolgschade; en dergelijke aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht of deze te voorzien, bekend, voorzien of anderszins is. Voor alle duidelijkheid, clausules 9.6 (a) tot 9.6 (l) zijn van toepassing ongeacht of dergelijke verliezen direct, indirect, gevolgschade of anderszins zijn. Tenzij anders bepaald in bepaald in clausule 9.1:1. onze totale aansprakelijkheid onder een contract zal in geen geval groter zijn dan een bedrag gelijk aan het hoogste van1. €100; of2. 110% van de waarde van het relevante contract waaronder de oorzaak van de actie ontstaat; en2. onze totale aansprakelijkheid jegens u of een derde zal in geen enkel ander geval in totaal een bedrag overschrijden dat gelijk is aan het hoogste van:1. €1002. 110% van het totale bedrag dat u aan ons hebt betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak van een actie. De beperking van aansprakelijkheid onder clausule 9.7 heeft zowel betrekking op elke aansprakelijkheid die uitdrukkelijk is voorzien in deze algemene voorwaarden als op elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige voorwaarde van deze voorwaarden.

We zullen onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden met redelijke vaardigheden en zorg uitvoeren. We hechten veel waarde aan onze klanttevredenheid. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens op de site. We zullen proberen uw zorgen zo snel als redelijkerwijs mogelijk weg te nemen en zullen contact met u opnemen na ontvangst van een relevante vraag of klacht. In garantie-gevallen moet de drukkerij er vaak bij worden betrokken, en als zodanig kan het langer duren om een ​​dergelijk onderzoek of klacht op te lossen.In het geval van een klacht helpt het ons als u het object van uw klacht zo nauwkeurig mogelijk kunt beschrijven en, indien van toepassing, ons kopieën van de bestelling of ten minste het bestelnummer kunt sturen dat we u toewijzen in de bevestiging of bevestiging van Bestellen. Mocht u binnen vijf werkdagen nog geen reactie van ons hebben ontvangen, benader ons dan via een ander medium. In zeldzame gevallen kunnen uw e-mails verstrikt raken in onze spamfilters of ons niet bereiken, of de correspondentie die wij u sturen, heeft u anders misschien niet bereikt

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor overmacht, ongeacht of de omstandigheden in kwestie hadden kunnen worden voorzien. U of wij kunnen een contract onmiddellijk beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere in het geval dat het geval van overmacht een periode van twee werkdagen of meer duurt, in welk geval noch u noch wij op grond van die reden aansprakelijk zijn voor de ander van een dergelijke beëindiging (anders dan voor de terugbetaling van een Product dat al door u is betaald en niet is geleverd).Als we een overeenkomst hebben gesloten om identieke of vergelijkbare producten aan meer dan één klant te leveren en wordt verhinderd onze verplichtingen jegens u volledig na te komen vanwege een geval van overmacht, kunnen we naar eigen goeddunken beslissen welke contracten we zullen uitvoeren en in welke mate .

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud die op of via deze site aan u beschikbaar worden gesteld, blijven ons eigendom en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is niet toegestaan ​​om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u wordt geleverd of die op deze site wordt weergegeven, in welke vorm dan ook te publiceren, manipuleren, verspreiden of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een bedrijf of commerciële onderneming.

We bewaren uw bestelling en deze algemene voorwaarden tot zes jaar nadat we uw bestelling hebben geaccepteerd. We raden u echter aan om voor toekomstige referentie een kopie van deze Algemene voorwaarden, uw bestelling, de bevestiging en de bevestiging van de bestelling af te drukken en te bewaren.Geen falen of vertraging door ons of u bij het uitoefenen van enig recht onder deze Algemene voorwaarden of een Contract zal dienen als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of strekt zich uit tot of beïnvloedt een ander of volgend evenement of schaadt enige rechten of rechtsmiddelen met betrekking tot het of in op enigerlei wijze onze of uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden of een Contract wijzigen of verminderen.

Als een clausule in deze Algemene Voorwaarden of een Contract door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of wordt verklaard, heeft dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier invloed op andere clausules of delen van clausules, die allemaal volledig van kracht zijn en blijven, zolang deze Algemene Voorwaarden of een Contract zonder de onuitvoerbare termijn van kracht blijven. Niets in deze Algemene voorwaarden of een Contract zal leiden tot een partnerschap, of een relatie van werkgever en werknemer tussen u en ons. Een persoon die geen partij is in deze Algemene Voorwaarden of heet Contract zal geen  rechten op grond daarvan verwerven of het recht hebben om te profiteren van een van de voorwaarden, zelfs als die persoon op een dergelijke voorwaarde heeft vertrouwd of aan een partij bij deze Voorwaarden heeft aangegeven en Voorwaarden of dat Contract instemt met een dergelijke voorwaarde.Deze Algemene voorwaarden en een Contract (en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland. Zowel wij als u onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Alle transacties, correspondentie en contacten tussen ons zullen worden gedaan of uitgevoerd in de Nederlandse en/of de Engelse taal.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de overeenkomstige betekenis: “Account” betekent het account waarvoor u zich op de site moet registreren als u een bestelling op de site wilt plaatsen
“Bevestiging” betekent onze bevestiging van uw bestelling per e-mail
“Inbreuk op plicht” betekent de schending van:1. verplichting die voortvloeit uit de uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden van een contract om redelijke zorg te dragen of redelijke vaardigheden uit te oefenen bij de uitvoering van het contract; of2. common law-plicht om redelijke zorg te dragen of redelijke vaardigheden uit te oefenen (maar geen strengere plicht).“Werkdag” betekent een dag die geen van beide is:1. een zaterdag of zondag; noch2. een Nederlandse feestdag “Bevestiging van bestelling” betekent onze e-mail aan u, waarin wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met de clausule van deze algemene voorwaarden
“Contract” betekent uw Bestelling van een Product of Producten of Service in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden die wij accepteren in overeenstemming met de clausule van deze Algemene Voorwaarden“Klant” betekent persoon die een Bestelling op de Site plaatst
‘Gebeurtenis van overmacht’ betekent elke inbreuk, belemmering of vertraging in de uitvoering van een contract die te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen en onvermijdelijke incidenten, acties van derden (inclusief zonder beperking hackers, leveranciers, regeringen, quasi-gouvernementele, supranationale of lokale autoriteiten), opstand, oproer, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlogszuchtige operaties, nationale noodsituaties, terrorisme, piraterij, arrestaties, beperkingen of aanhoudingen van een bevoegde autoriteit, stakingen of combinaties of sluis -uit van werklui, epidemie, brand, explosie, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, natuurramp, ongeval, mechanische storing, software van derden, storing of problemen met voorzieningen van openbaar nut (inclusief elektriciteit, telecommunicatie of internetstoring) , tekort of onvermogen om voorraden, materialen, apparatuur of transport te verkrijgen‘’Aansprakelijkheid” betekent aansprakelijkheid in of voor contractbreuk, plichtsverzuim, onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of enige andere oorzaak van actie met betrekking tot of ontstaan ​​onder of in verband met deze Algemene voorwaarden, inclusief, zonder beperking, aansprakelijkheid uitdrukkelijk voorzien onder deze Algemene Voorwaarden of die voortvloeien uit de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden“Bestelling” betekent de bestelling die u op de site heeft geplaatst om een ​​product van ons te kopen“Product” betekent een product of dienst die door ons via de Site wordt verkocht, inclusief maar niet beperkt tot PAPER LOVES STORIES®“Site” betekent paperlovestories.nl“Wij” of “ons” betekent Myrthe Verwaijen Nicolaas handelend als “PAPER LOVE STORIES”“u” betekent de klant die een bestelling plaatst 15. INTERPRETATIEIn deze Algemene voorwaarden:1. Verwijzingen naar “clausules” zijn naar clausules van deze algemene voorwaarden;2. koppen dienen uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie of constructie van de Algemene voorwaarden;3. woorden die het enkelvoud verlenen, omvatten ook het meervoud en vice versa. Woorden die een geslacht overbrengen, omvatten elk geslacht en verwijzingen naar personen omvatten een individu, bedrijf, onderneming, onderneming of partnerschap;4. Verwijzingen naar “omvat” of “inclusief” of soortgelijke woorden of uitdrukkingen zijn zonder beperking. 

Laatst bijgewerkt: 2 jan 2020

logomettekst